Meest gestelde vragen bij UMIA

Geen klein chemisch afval, geen witgoed (koelkasten, wasmachines etc.), geen asbest of andersoortig afval dan waarvoor de container besteld is. Enkele voorbeelden hiervan zijn: geen puin in een groenafvalcontainer, geen dakafval in een bouw- en sloopafvalcontainer, geen grond in een puincontainer. Bij ieder soort afval staat beschreven wat er wel/niet in is toegestaan. Dit staat vermeld bij de specifieke afvalstroom in de webshop. Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565.

In de prijs is inbegrepen: maximaal 6 weken huur van de afvalcontainer, leveren en ophalen van de afvalcontainer, milieuvriendelijke verwerking van het afval, 21% btw, exclusief eventuele toeslagen.

Na 6 weken wordt er, per volledige week (inclusief zaterdag, zondag en feestdagen) een bedrag van € 7,- excl. btw (€ 8,47 incl. btw) per week doorbelast voor portaalcontainers en een bedrag van € 28,- excl. btw ( € 33,88 incl. btw) per week doorbelast voor haakarmcontainers.

Voor plaatsing, wisselen of afvoeren van een container op zaterdag gelden onderstaande toeslagen:

  • Voor het plaatsen van een containerbak op zaterdag geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (€ 24,20 incl. btw)
  • Voor het afvoeren van een containerbak op zaterdag geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (€ 24,20 incl. btw)
  • Voor het wisselen van een containerbak op zaterdag geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (€ 24,20 incl. btw)

Indien onze chauffeur op locatie komt en onverrichterzake weer weggaat, wordt er een toeslag van € 100,00 excl. btw ( € 121,00 incl. btw) doorbelast.

De benodigde hoeveelheid ruimte voor het plaatsen van de afvalcontainer hangt uiteraard af van de afmetingen van de te plaatsen container. De breedte van de aanrijdroute t.b.v. plaatsing van de afvalcontainer dient te allen tijde 3,5m breed en 4,5m hoog te zijn. De chauffeur bepaalt of er genoeg ruimte beschikbaar is om de container te plaatsen en weer op te halen. Bent u er niet zeker van of de plaats ruim genoeg is voor de door u bestelde afvalcontainer dan kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565.

Ja dit is mogelijk. Wij helpen u graag telefonisch met het plaatsen van uw bestelling voor het huren van een afvalcontainer. U kunt natuurlijk ook altijd bellen als u vragen hebt of extra informatie wenst. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0348-564565.

Nee dit is alleen mogelijk indien u de bestelling per e-mail aan ons doorgeeft. Bij contante betaling geldt een toeslag van € 30,- excl. btw (€ 36,30 incl. btw) per bestelling.

Bouw- en sloopafval betreft diverse soorten afval door elkaar heen. Bij de afvalstroom bouw- en sloopafval staat op de webshop beschreven wat er wel/niet in is toegestaan. Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565.

Dakafval bestaat uit de volgende afvalsoorten: teerhoudend dakafval, bitumineus dakafval, composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval, dakgrind, verkleefd met teer of bitumen. De volgende afvalsoorten kunnen dus niet als dakafval worden afgevoerd: asbest, asfalt, chemische materialen en grond.

Wij adviseren altijd wel om met plaatsing van de container aanwezig te zijn. Hierdoor kunnen wij de gewenste locatie van de container zo goed als mogelijk garanderen. Indien het niet mogelijk is om tijdens de plaatsing van de container aanwezig te zijn, dan adviseren we telefonisch bereikbaar te zijn voor eventuele vragen van onze chauffeur.

Ja dit is mogelijk. Voor het achterstevoren laten plaatsen, wisselen of afvoeren van een container gelden onderstaande toeslagen:

  • Voor het achterstevoren plaatsen van een containerbak geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (incl. € 24,20 btw).
  • Voor het achterstevoren wisselen van een containerbak geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (incl. € 24,20 btw).
  • Voor het achterstevoren afvoeren van een containerbak geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (incl. € 24,20 btw).

Zie onderstaande visual voor uitleg:
Dit is de omgekeerde plaatsing. Wilt u de container andersom, geef dit aan in het bestelproces!

Het aanwezig zijn bij het ophalen van de container is wat ons betreft niet noodzakelijk. Als u er zorg voor draagt dat de container bereikbaar is voor onze chauffeur, dan kan hij deze zonder uw aanwezigheid afvoeren. Mocht de container niet bereikbaar zijn voor afvoer, dan wordt er een toeslag doorbelast van € 100,00 excl. btw. (€ 121,00 incl. btw).

Op eigen terrein is dit niet nodig. Mocht u op de openbare weg een container willen laten plaatsen, dan is het verstandig om te informeren bij uw gemeente. Dit om eventuele boetes, naheffingen (precario) te voorkomen. U als afnemer van de afvalcontainer bent te alle tijde hiervoor verantwoordelijk.

Nee. Wij raden aan dit bij de gemeente te brengen en/of af te halen als wit/bruingoed. Bij aanschaf van een vervangend wit/bruingoed dient de leverancier hiervan het oude wit/bruingoed in te nemen.

Alleen wanneer de verfblikken zijn leeg geschraapt dan vallen ze niet onder chemisch afval en mogen dus in de afvalcontainer.

Ja dat is mogelijk, echter alleen als u dit kenbaar maakt bij onze planning. Het tarief van de container verandert uiteraard. Hou tevens wel rekening met de voorwaarden voor bouw- en sloopafval zoals vermeld in onze webshop.

LET OP: als deze wijziging niet van tevoren kenbaar gemaakt wordt, dan blijft de container staan en worden er extra transportkosten berekend.

U kunt, wanneer de buren bekend zijn, deze uiteraard aanspreken en/of aansprakelijk stellen. De kosten van de container worden te allen tijde aan u berekend. Ter voorkoming adviseren wij u een afsluitbare container te laten plaatsen.

U bent verplicht dit direct bij ons te melden. De ontstane schade wordt op uw kosten hersteld. Uiteraard wordt het nog achtergebleven (verbrande) restafval tegen de dan geldende tarieven verrekend.

Ja, Uw Maat in Afval is zaterdags geopend van 7.30 tot 13.00 uur.

  • Voor het plaatsen van een containerbak op zaterdag geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (incl. € 24,20 btw).
  • Voor het afvoeren van een containerbak op zaterdag geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (incl. € 24,20 btw).
  • Voor het wisselen van een containerbak op zaterdag geldt een toeslag van € 20,- excl. btw (incl. € 24,20 btw).

Bestellingen van afvalcontainers dienen de vrijdag ervoor uiterlijk om 13.00 uur geplaatst te zijn. Mocht u andere wensen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565 om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden.

U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de geplaatste container. In geval van enigerlei schade aan de container bijvoorbeeld door brand, bekladden van de container of andere lakschades, het op last van gemeente, (milieu)politie of brandweer afvoeren van de container komen voor uw rekening. Schade aan de omgeving (bestrating, beplanting, lantaarnpalen etc.) alsmede de beschermende voorzieningen die u als opdrachtgever mogelijk hebt aangebracht zijn voor rekening van u als opdrachtgever.

De container mag maximaal 20cm boven de rand geladen worden. Gladde materialen beladen tot aan maximaal de containerrand. Is de container onacceptabel boven de rand geladen dan wordt deze niet meegenomen en worden er transportkosten in rekening gebracht van € 100,00 excl. btw (€ 121,00 incl. btw). Een en ander in verband met het voorkomen van ARBO technische en/of verkeersgevaarlijke situaties voor onze eigen chauffeurs alsmede derden. Bij overbelading hanteren wij een toeslag (klik op toeslag voor de tabel).

De benaming van de containerbakken is afgeleid uit het totale volume van een containerbak en hetgeen er gebruikelijk in bouwtermen wordt gehanteerd.Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de inhoud van de container en het volume van de gehele bak. Het volume van de container geeft de totale grootte aan, maar houd er rekening mee dat dit het volume is inclusief de container zelf. Om de inhoud te bepalen, dient het volume van de container te worden verminderd, vermeerderd met hetgeen u bruto buiten de container mag laden. De prijzen zijn afgestemd op basis van de hoeveelheid afval die u kwijt kunt in uw container.

De prijzen worden gecalculeerd op basis van gemiddelde inhoud (volume-gewicht), transportmogelijkheden, vaste kosten en verwerkingskosten.

Alle onze prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van de vermelde prijs dient u dienaangaande nader onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW).