Wijzigen of annuleren

  • Container wijzigen of annuleren
  • Kosten wijzigen en annuleren

Overige vragen

  • Container ophalen of wisselen
  • Container langer huren
  • Levering container
  • Maximale belading container
  • Wat mag er wel en niet in uw geplaatste container
  • (Gemeentelijke) vergunning container
  • Klachten

Contactformulier

Alle onze prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van de vermelde prijs dient u dienaangaande nader onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW).