NIEUWS

12 Augustus 2019

Onderwerp:

Afvoer grond, tuin en/of groenafval.

Wij hebben na overweging besloten de acceptatieregels tussentijds aan te passen op grond- en tuinafval containers.

Met directe ingang willen we minimaal 1 week voor plaatsing order voor grond/tuinafval de locatie c.q. het adres weten, zodat we deze kunnen laten controleren op de bodemkwaliteitskaart en het Bodemloket, zodat meer zekerheid wordt verkregen inzake de milieu hygiënische kwaliteit van af te voeren grond van bepaalde locaties.

Het milieuadviesbureau Grondslag BV uit Kamerik, dat jarenlange expertise heeft op dit gebied en een grote kennis heeft opgebouwd waar het gaat om bodemkwaliteit, zal dit onderzoek (Quick scan) uitvoeren.

We belasten opdrachtgever met onderzoekskosten van € 125,- incl. btw. Indien dit onderzoek achteraf dient te worden uitgevoerd zal dit met eenzelfde bedrag zijn vermenigvuldigd met de meerkosten ( containerhuur, opslaglocatie, administratie, extra onderzoek , stortkosten etc.).

Voornoemde geldt voor partijen tot 25m3. Boven de 25m3 gelden aanvullende regels welke worden behandeld in separate aanvraag opdrachtgever.

Afvoer alleen nog met zogeheten 6m3 containers (maximaal 20cm boven de stalen rand). Kleinere en/of grotere containers dan de voornoemde 6m3 containers worden niet meer hiervoor ingezet.

Bij groenafval wijzigen de acceptatie regels ook. Voorheen mocht hier max. 20% gras(zoden) inzitten dit is met onmiddellijke ingang niet meer togestaan. Dit wordt voortaan onder noemer tuinafval ingenomen. Let op: bij groenafval is een bijmenging van < minder dan 1% grond/zand toegestaan, daarboven wordt het tuinafval.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief kunt u zich per mail wenden aan:

acceptatie@umia.nl

Met vriendelijke groet

De directie

Philip en Niek van den Hadelkamp

AX Social Stream: There is no feed data to display!