SMS DIENST INFORMATIE

Orderverwerking afvalcontainers per SMS-servicedienst

In de komenden jaren worden meerdere ballonvaarten voor 2 personen verloot onder de personen die per SMS een order bij ons hebben geplaatst. De bij deze aktie gebruikelijke voorwaarden alsmede ballonvaartvoorschriften in de ruimste zin worden hierbij gehanteerd.

‘UMIA’ heeft haar service en dienstenpakket verder uitgebreid. Aan het al zeer uitgebreide dienstenpakket is nu een SMS dienst toegevoegd voor het bestellen, wisselen of laten ophalen van afvalcontainers(s).

Hoe werkt het

Door het versturen van een SMS bericht naar nummer 7111 met de tekst Afval gevolgd door een spatie en vervolgens uw bericht kan er een opdracht worden gegeven voor het plaatsen, wisselen of ophalen van een container op iedere gewenste locatie.

Het SMS bericht dient dus met de volgende opmaak te worden verzonden aan nummer 7111: Afval bericht/order

Het SMS bericht dient voldoende informatie te bevatten; plaatsen, wisselen of ophalen van een container, grootte van de container, afvalsoort, locatieadres en uitvoeringsdatum. Op deze manier kan de order correct worden verwerkt en ingepland.

Indien het SMS bericht door ons is ontvangen ontvangt de verzender van het bericht (=de opdrachtgever) een SMS bericht met de mededeling dat de order in behandeling is.

Als de order vervolgens verwerkt en ingepland is wordt er wederom een SMS verstuurd aan u als opdrachtgever met de bevestiging van de order.